Dragør Kommune Dragør Kommune
Online booking
Læs op Index Kontakt Større skrift Mindre skrift Print A-Z

Sammensætning

I styrelsesvedtægterne for Hollænderhallens brugerråd står følgende under punktet, Formål, Sammensætning og Valg.

§1 Brugerrådets opgave er, at rådgive Dragør Kommune med henblik på varetagelse af borgernes brug af idrætshallerne.


§2 Brugerrådet består af 7 medlemmer med stemmeret samt 3 medlemmer uden stemmeret.


Stk. 2          

5 medlemmer med stemmeret vælges af de klubber/foreninger, der benytter Dragør kommunes idrætshaller og faciliteter.

1 medlem med stemmeret vælges af personalet.

1 medlem med stemmeret vælges fra FOU udvalget.

Dragørs skolevæsen tilbydes 1 observatørpost med taleret.

Kommunalbestyrelsen tilbydes 1 repræsentant.

Halinspektøren er sekretær for brugerrådet og deltager i brugerrådets møder uden stemmeret.

Der vælges en stedfortræder for alle medlemmer.

 

Stk. 3

Valgperioden er 4 år og følger kommunalbestyrelsesperioden.


Stk. 4

Valgmøde for valg af 5 medlemmer fra klubber/foreninger afholdes i januar måned umiddelbart efter den nye Kommunalbestyrelses tiltrædelse.

Valgbarhed har medlemmer af klubber/foreninger, der benytter idrætshallerne og som indstilles af disse klubber/foreninger.

Hver klub/forening har på vælgermødet én stemme, men kan deltage med to repræsentanter.

Valg sker ved simpelt flertal.

Halinspektøren forestår valg til brugerrådet i Hollænderhallen, som annonceres minimum 14 dage før i den lokale presse.

 Denne side er sidst opdateret: 14 | 09 | 2017