Dragør Kommune Dragør Kommune
Online booking
Læs op Index Kontakt Større skrift Mindre skrift Print A-Z

Historie

Pusterummets historie.

Her er uddrag af korrespondance mellem Dragør kommune og Amagerland Gymnastik Forening i starten af halvfemserne.

Amagerland Gymnastik Forening fremsendte d. 5/7-1990 en ansøgning til Skole- og fritidsforvaltningen om tilskud til indretning af et lokale i Hollænderhallen som D.I.S. havde rådighed over. Vi anslog udgifterne til at være 40.000 kr. men kommunen afslog ansøgningen.

Vi gik derfor selv i gang med at skaffe pengene udefra med en holdning om, at når vi selv stillede økonomien på benene, måtte vi også have rådigheds- og brugsret over lokalet.

Lokalet som D.I.S. rådede over fremstod helt bart med 4 nymalede vægge og betongulv. Det var ikke umiddelbart egnet til idrætsaktiviteter, men Amagerland Gymnastik Forening brugte i størrelsesordenen af 35.000 kr. på at gøre lokalet attraktivt og anvendeligt.

Beløbet blev i runde tal anvendt således:
Spejle: kr. 5.000,00
Musikanlæg: kr. 5.000,00
Planter: kr. 2.000,00
Gulv kr. 23.000,00

Lokalet var klar til brug d. 1. jan. 1993.

D. 18. jan. 1993 fremsendte jeg en ansøgning til Dragør kommune om tilskud fra 5% puljen til et ældreidrætsprojekt i ”Pusterummet”. Vi fik igen afslag.

Amagerland Gymnastik Forening blev kontaktet af kommunen (Bjarne Jørgensen) i efteråret 1997 fordi man fra kommunens side havde planer om at udlåne ”Pusterummet” til en aftenskole. Det mente jeg var en dårlig idé, da jeg mener ”Pusterummet” tilhører Amagerland gymnastik forening. Aftenskolen fandt imidlertid lokalet uegnet til deres brug.

Jeg har svært ved at forstå, at man fra kommunens side forsøger at udlåne det lokale til andre end Amagerland Gymnastik Forening, da vi jo har stået for den totale indretning og indvendige vedligeholdelse.

Lokalet har på flere punkter stor betydning for Amagerland Gymnastik Forening:

1. Det repræsenterer selvfølgelig en vis økonomisk værdi for foreningen
2. Vi anvender lokalet til forskellige arrangementer udover undervisning. F.eks. som hovedkontor ved Ø-stævnet, til instruktørmøder o.lign. Altså som en slags klublokale.
3. Lokalet bliver brugt til nødløsninger, f.eks. når der er aflysninger i gymnastiksalen.
4. Vi anvender lokalet til træning 5 dage om ugen i denne sæson.
5. ALG har lagt et kolossalt arbejde i at få indrettet lokalet.

Jeg skal på baggrund af ovenstående argumentation anmode om at kommunen giver Amagerland Gymnastik Forening en tilkendegivelse på at lokalet ikke indgår i kommunens/Hollænderhallens udlånsplan. Det er blot for at vi kan sikre os, at vi både reelt og formelt råder over det der nu engang er vores ejendom.

Med venlig hilsen

Ken Jansen

Herefter er det gået således at lokalet i dag er et lokale under Hollænderhallen på lige fod med vores øvrige faciliteter.
Lokalet benyttes primært af gymnastik klubber til yoga og dans.
Hollænderhallens Pusterum blev etableret i 19xx af Amagerland gymnastik forening. Denne var i sin tid ene brugere af lokalet men i dag benyttes lokalet af mange forskellige foreninger og til mange forskellige aktiviteter.

Lokalet måler ca. 8 x 10 meter og har en stor spejlvæg. Der er lakeret trægulv af ældre dato.

Lokalet kan benyttes af alle klubber/foreninger og der er fordeling af tider primo april hvert år.

Hollænderhallen

 

Denne side er sidst opdateret: 18 | 08 | 2009