Dragør Kommune Dragør Kommune
Online booking
Læs op Index Kontakt Større skrift Mindre skrift Print A-Z

Dragør Sports- og motionsforening

Motionsklubben

Foreningen tilbyder styrke-, motions- og konditionstræning.
__________________________________________________

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 5.30 - 22.30
Lørdag - søndag kl. 5.30 - 19.00

Dørsystemet
For at åbne døren til motionscenteret, benyttes kortlæseren (virker kun i åbningstiden).
- Døren i forhallen er den primære indgang.
Denne dør er typisk åben i Hollænderhallens åbningstid.
-Den udvendige dør (grøn dør, til højre for indgangen til hallen) benyttes kun når døren i forhallen, af en eller anden grund, er låst i motionsklubbens åbningstider - eller hvis Hollænderhallen holder lukket.

__________________________________________________


Dragør Sports og Motionsforening er en idrætsforening beliggende i Hollænderhallen.

Foreningen er mere end
25 år gammel og tilbyder medlemmerne konditions-
træning, frivægtstræning og træning i maskiner.

Træningen er uden instruktion og forudsætter at medlemmerne selv kender til gængse principper for træning.

Foreningens maskiner er fra Nordic Gym, GYM80, Nautilus mm.
Alle maskiner er af nyere dato og bliver jævnligt serviceret.

Foreningen tilbyder gode bade- og omklædningsfaciliteter, og der er sauna mod møntindkast.
Motionsklubben
Styrke- og konditionstræningen
kan udfoldes som en selvstændig motionsform, men styrketræning går også rigtigt godt i spænd som støtteaktivitet til andre idrætter, hvor styrketræning kan bidrage indenfor dygtiggørelse af idrætten.

Det er foreningens håb at mange af de foreninger der i dag er at finde i Hollænderhallen vil gøre brug af DSMF’s faciliteter, så vi kan udvide medlemsgrundlaget til gavn for sundheden og idrætten i Dragør.

DSMF håber at forældre med børn, vil gøre brug af den fleksibilitet som et foreningstilbud som DSMF giver.

Forældre med idrætsaktive børn kan f.eks. udnytte tiden i motionslokalerne - mens deres børn dyrker idræt i hallen.


____________________________________________________

Ønsker du at blive medlem?
Dette ske ved at kontakte et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen er frivillige og kan desværre ikke forventes at servicere alle med dag til dag indmeldelse, men vi vil forsøge at hjælpe dig så hurtigt vi kan.

Når du melder dig ind, skal det ske kvartalsvis fra den dato du melder dig ind og frem til enten 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.

Priser:
kr. 600 for 3. månede
kr. 1.000,- for 6 måneder
kr. 1.800,- for 12 måneder.

Betaling af medlemskab kan kun foretages med betalingskort.

Ved beregning af kontingent, hvor man kommer midt i et kvartal, udregnes kontingentet man vil betale for, frem til skæringsdatoen for det givne kvartal.

Derudover skal man have en chip til adgangssystemet.
Den koster kr. 50,-.
Med denne chip kan man træne i foreningens åbningstider.

Følgende medlemmer af bestyrelsen
kan kontaktes:

Formand: 
Næstformand: Jørgen - 20876473
Kasserer: Henrik - 28341838
Bestyrelsesmedlem: Jesper - 26748280
Bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsesmedlem: Jonas - 26719518

På gensyn i Dragør Sports- og Motionsforening

________________________________________________


ORDENSREGLER
Nedenfor er listet information samt foreningens ordensregler som alle medlemmer skal følge:

1. Foreningen er videoovervåget ved indgangsdøre/nødudgange, træningslokaler og møntautomater.

2.
Kun betalende medlemmer har adgang til foreningens faciliteter.

Udlån af medlemskort er af samme årsag ikke tilladt.
Misbrug af eget medlemskab/medlemskort til at lukke andre ind i foreningen som ikke er medlem vil omgående kunne medføre advarsel eller udmeldelse.

3.
Hvis dit medlemskort bortkommer koster et nyt chipkort kr. 50,-.

4.
Når man er i foreningen skal man huske at logge sig ind så alle kan se man har betalt.
Dette sker via en skærm der er placeret i foreningen.
Foranstaltningen er til for at forhindre snyd med medlemskort.

5. Foreningens varierende åbningstider hænger i foreningen og skal overholdes.
Man skal have badet og være ude af foreningen SENEST på lukketidspunktet.
Overtrædelse af denne regel kan medføre advarsel og udmeldelse.
Eventuel igangsætning af alarmsystemet som følge af overtrædelse af åbningstiderne kan koste en vagtaktivering til kr. 1.500,-. Prisen for en sådanne udrykning kan trækkes fra medlemskabet af det medlem der aktiverer alarmen.

6. Husk at rydde op efter dig.
Vi er en forening med ulønnede bestyrelsesmedlemmer der ikke er viceværter.
Hvis oprydningen sejler går det ud over alle, så vi ønsker en kultur hvor alle tager medansvar for oprydning.
Dette medansvar er vigtigt at forstå som en del af vores foreningskultur der sigter mod at medlemmer godt må yde og ikke kun kan forvente at kræve.

7. Er du den sidste der forlader foreningen har du pligt til at huske at lukke for eventuelle vinduer i foreningen der måtte stå åbne.

8. Foreningens priser er styret af kvartalerne
1. april, 1. juli, 1. oktober, 1. januar.
Priserne er hhv.:
3 mdr. kr. 600,-. 6 mdr. kr. 1.000,-. 12 mdr. kr. 1.800,-.
Når tiden nærmer sig disse kvartaler vil der være opslag i foreningen om modtagelse af kontingent på nærmere fastsatte dage. Hold øje med opslag.

Denne side er sidst opdateret: 23 | 03 | 2018