Dragør Kommune Dragør Kommune
Online booking
Læs op Index Kontakt Større skrift Mindre skrift Print A-Z

Informationer til klubberne

Kære Formænd. 

Som brugere af Hollænderhallen og Kongelundshallen m.v. er der tilsyneladende lidt tvivl om hvorledes I som klub/forening kan og må, benytte faciliteterne i kommunens haller. Dette skal jeg beklage og vil her forsøge, at give jer lidt guidlines ift. dette 

Faste timer.
Faste tildelte timer til en klub kan benyttes af andre medlemmer af en forening.
· Dvs. HVIS der er badminton i hallen, tildelt eksempelvis Tændhætten, må en ledig bane godt benyttes af et medlem fra en anden godkendt forening, ex. Dragør Badminton klubs medlemmer.
· Det er dog gældende, at vi IKKE laver om på opstillingen. Dvs. er der badminton skifter vi ikke ud til tennis eller håndbold etc.
·I skal som klub selv sørge for, at være kritiske over for hvem der spiller på jeres baner. Personalet i hallerne har det ikkesom deres opgave.
Ikke medlemmer, venner, bekendte eller børn m.fl. har som udgangspunkt ikke ret og lov til at spille på jeres baner eller på ledige baner, disse skal lejes hos Hollænderhallen/Dragør kommune.
Udlejning i klubregi til private er ikke tilladt.

Flex og udlejningstider.
I årsplanen for faste timer er indlagt enkelte tider til udlejning eller flextider. Disse figurerer som grønne felter i bookingsystemet.
·Foreninger og dets medlemmer kan til en hver tid henvende sig til os for at booke denne ledige tid.
·Der må/kan dog ikke bookes som sæson udlån
Snart bliver det muligt for jer selv at booke disse ledige tider selv. Læs mere her under.

Øvrige ledige tider.
I kan som folkeoplysende forening altid låne/booke lokalerne for hele området gratis. Dette gøres pt. nemmest ved, at I går ind i vores bookingsystem, finder jeres dato, tid og sted og tjekker om der er ledigt. Hvis der er ledigtså sender I en mail til hollaenderhallen@dragoer.dk og så booker vi for jer.
Mødelokaler kan I selv booke i systemet. Bookinger i andre lokaler og faciliteter sker ved henvendelse via mail.
Snart bliver det muligt for jer selv at booke disse tider selv.
Læs mere her under. 

Online booking på vej.
Vi er i øjeblikket i fuld gang med at implementerer og klargøre bookingsystemet til, at I som klubber, foreninger, private borger og firmaer m.fl. selv booker direkte i systemet. Mere om dette snarest.
Vi får en del henvendelser fra borger m.fl. som ønsker at spille badminton eller anden sport i privat regi. Dette bliver som sagt muligt snart, men når vi får disse henvendelser fra borger oplyser vi altid om jeres virke og muligheden for et klubmedlemskab. Vi henviser til jeres forening hvis borgene ønsker ex. faste timer. 

Øvrige udlån
Ligeledes er der også tvivl om hvorledes hallerne kan benyttes i de perioder som ligger uden for hovedsæsonen, også kaldet ” Fast
udlån”.
Her får I lige en kort beskrivelse af muligheder og aftaler og øvrig informationer.
·Fast udlån kaldet ”Årsplan” er for perioden d. 1/9 til 30/4 og kører generelt for 2 år ad gangen. Dog er enkelte lokaler for 1 år ad gangen.
·Sommerudlån er i perioden fra d. 1/5 til d. 30/9
·Hollænderhallen lukker helt ned ifm. sommerferien som typisk følger skolernes sommerferie. Dvs. 5-6 uger hen over juli måned. I denne periode kan der som udgangspunkt ikke åbnes op for aktiviteter og brugere da det er her der laves renoverings- reparations-vedligeholdelses- og hovedrengøringsarbejde.
·Hollænderhallen har lukket på alle helligdage med tillæg af enkelte dage. F.eks. ifm. jul/nytår. Se dem på hjemmesiden
·Det er besluttet politisk, at I denne periode (jul/nytår) skal klubber med første hold eller hold som ligger i turnering hen over jul/nytår tilbydes træningstimer. Dette sker i samarbejde med klubbens formænd eller kontaktpersoner. IKKE enkelt medlemmer. VI har med succes her, i flere tilfælde benyttet os af Kongelundshallen til den type ønske om udlån.

Jeg håber ovenstående skaber mere overblik og ellers er man altid velkommen til, at kontakte ut. på mail eller telefon.


Med sportslige hilsner
Steen Jørgensen
Halinspektør
Hollænderhallen
Dragør kommune
Mail: steenj@dragoer.dk
Telefon:
32890354
Denne side er sidst opdateret: 08 | 11 | 2017