Dragør Kommune Dragør Kommune
Online booking
Læs op Index Kontakt Større skrift Mindre skrift Print A-Z

Lockout 2018

Kære alle bruger.

 

Som bekendt er der fra en række faglige organisationer varslet strejke på udvalgte offentlige arbejdspladser fra 4. april.

Efterfølgende har KL varslet, at de som arbejdsgiverorganisation vil foretage lockout for en stor del af kommunens områder fra 10. april. Det kan komme til at betyde, at institutioner som skoler, SFO’er, klub, dele af sundheds- og plejeområdet samt den kommunale service i øvrigt kan blive helt eller delvis lukket. 

KL og de faglige organisationer forhandler i øjeblikket på nationalt plan om rammerne for nødberedskaber i kommunerne, hvis konflikten bliver en realitet. Dragør Kommune vil, når aftalen er indgået mellem de centrale parter, sørge for de konkrete nødberedskaber i Dragør. Det kan eksempelvis omfatte beboere på Enggården, i Hjemmeplejen og for Sundhedsplejen.

De berørte borgere vil blive informeret direkte. I forhold til de øvrige serviceområder i kommunen vil det også blive meldt ud, hvad der kan forventes eller ikke forventes af service under en konflikt. 

Hollænderhallen
Det kan betyde for Hollænderhal-området, som også omfatter Kongelundshallen samt Dragør Søbad, at alle aktiviteter aflyses. Der vil derfor ikke være adgang til Hollænderhallen og Kongelundshallen. For brug og adgang til Dragør Søbad henvises til Hollænderhallens
hjemmeside: www.hollaenderhallen.dk Vi følger op med mere information, når vi kan. Følg i øvrigt med på Dragør Kommunes hjemmeside, som løbende opdateres. Læs mere på: www.dragoer.dk – klik på ’Information om konflikt’ på forsiden.

Hollænderhallens hjemmeside www.hollaenderhallen.dk 

Du kan skrive til undertegnede på mail, hollaenderhallen@dragoer.dk 

Venlig Hilsen
Hollænderhallen
Steen Jørgensen
Halinspektør
Denne side er sidst opdateret: 26 | 03 | 2018