Dragør Kommune Dragør Kommune
Online booking
Læs op Index Kontakt Større skrift Mindre skrift Print A-Z

Lukning af haller grundet renovering af lys

Kære Alle

Jeg er i går blevet informeret om, at Idrætshallerne skal have udskiftet loftbelysningen og dette arbejde vil pågå i ca. 3 uger hvor idrætshallerne således vil være lukket helt ned. Det vil IKKE være muligt at benytte/opholde sig i hallen under arbejdet da hele lysinstallationen frakobles og der således ikke er strøm i hallerne under udskiftningen.

Det er tilrettelagt således, at de to haller kommer til at køre i to forskellige perioder. På den måde vil vi kunne tilbyde træning til enkelte klubber men, jo ikke til alle, i den aktive hal. Hvis man ønsker denne ordning skal man snarest og senest den 2. oktober sende undertegnede en mail med klubbens ønske. Da det som oplyst ikke bliver muligt at imødekomme alles ønsker, skal jeg henstille til at man kun fremsender de mest nødvendige ønsker om banetid.

Send ansøgning til hollaenderhallen@dragoer.dk

Hollænderhallen. 

Idrætshallen lukkes ned i uge 42-43-44 fra den 12. oktober til den 30. oktober, begge dage inkl.

Bemærk: aflysningen er også gældende for balkonen 

Kongelundshallen.

Hallen lukkes ned i uge 48-49-50 fra den 23. november til den 11 december begge dage inkl.

Har man i denne periode kampaktivitet i de berørte weekends, skal disse flyttes. De kan evt. flyttes til den ”aktive” hal i perioden hvis det vel og mærke er muligt og hallen er ledig og ikke selv har kampaktiviteter.

Jeg beklager den meget sene udmelding som jeg først for få dage siden har modtaget fra Dragør Kommunes Plan & Teknik forvaltning.

Med beklagelige hilsner
Steen Jørgensen
Idrætsinspektør 

Denne side er sidst opdateret: 28 | 09 | 2020